Attester

Hvis du har behov for en erklæring til brug for arbejdsgiver, rejseselskab, sundhedsforsikring, kommune eller andre instanser skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt selv skal betale for dette i klinikken.

Man kan betale med Mobilepay  eller kontantbetaling.

Husk at have installeret MobilePay app på din telefon inden betaling.

Ved udeblivelse afkræves gebyr.

 

Lægeerklæring  til motorattest

Briller/kontaktlinser og høreapparat. Synet skal kunne testes med og uden korrektion.

Ved  kørekort: 600 kr. incl. moms

Ved udeblivelse til dette afkræves  300 kr. incl. moms.

 

Lægeerklæring  ved sygdom

Mulighedserklæring eller  Frihåndsattest.

Hvis arbejdsgiver  ønsker  dokumentation fra lægen i forbindelse med sygdom, kan de bede om at få udfærdiget en frihåndsattest eller  mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen skal udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager inden den bringes til lægen. Diagnose oplyses ofte ikke. Det er patientens ansvar at videreformidle attesterne til arbejdsgiver. Disse udfærdiges ved konsultationen og udleveres.

Du skal bestille en tid telefonisk hos os. Du kan betale via MobilePay eller medbringe mindst 500 kr, da attesten oftest koster 500 kr. Regningsbeløbet  vil variere. Du får  en kvittering med Mobilepay betalingen, som din arbejdsgiver kan refundere.

I enkelte tilfælde  kan arbejdsgiver ønske  elektronisk betaling. Dette kan kun efterkommes, hvis arbejdsgiver udbeder sig dette skriftligt. Hvis der ønskes elektronisk afregning skal rekvirent, EAN- nummer og adresse fremgå at anmodningen.

Din arbejdsgiver kan hente ” Mulighedserklæringen” og vejledning på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Frihåndsattester

Diverse attester som udfærdiges efter regning vil blive afregnet efter tidsforbrug til undersøgelse og udfærdigelse med 500 kr. fra start og herefter 250 kr. pr. påbegyndt 15 minutter. Der tillægges moms.

Hvis der skal laves blodprøver, EKG, urinprøver etc. da  betales disse af rekvirenten.

Ved udeblivelse til bestilt tid til disse attester afkræves  500 kr. i udeblivelsesgebyr.

 

Attest ved ansøgning om handicapparkering

480 kr. + moms = 600 kr.

Udeblivelsesgebyr 300 kr.

Forsikrings og pensionsattester

Du skal have navnet på attesten klar når du ringer og aftaler tid. Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der skal afsættes til den enkelte attest og nogle attester kræver forberedelse fra lægens side.

Der skal foreligge skriftlig anmodning fra pensions/forsikringsselskab. Denne skal printes og medbringes til lægen.

Det er vigtigt, at du kan oplyse navnet/nummeret på den pågældende attest og antal sider. I nogle tilfælde er der egenbetaling og du bedes betale via MobilePay eller kontant. Prisen afhænger af tidsforbrug samt attestens omfang og art.

Der er fast honorar for udfærdigelse af flg.  attester: FP 100, FP 140, FP 402, FP 610, FP 710, FP 910 efter aftale med Lægeforeningen og Forsikring & Pension.

FP 610 vil blive afregnet efter tidsforbrug med 500 kr. fra start og herefter 250 kr. pr. 15 minutter. Moms tillægges.

Forsikringsattester med betegnelsen :

FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, HIV-antistoftest udføres af egen læge eller anden speciallæge på foranledning af forsikringsselskab.

 

Nedenstående er honorar eksklusiv moms som tillægges: 

FP 200: 800 kr.

FP 220: 1200 kr.

FP 300: 1200 kr.

FP 350, 360, 401: 1500 kr.

FP 410: 1000 kr.

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490: 1800 kr.

HIV-antistoftest: 1000 kr.

FP 500 og FP 510 udføres  ikke af egen læge.

 Ved udeblivelse :

Ved bestilt tid til disse attester afkræves 500 kr. i udeblivelsesgebyr. Dette betales af patienten.

Regning betales indenfor 2 uger af selskabet ved fremsendelse af attesten.

Derudover vil betaling for analyse af diverse blodprøver på laboratorium i forbindelse hermed, blive faktureret forsikringsselskab/pensionsselskab, der på forhånd bedes oplyse hvor laboratoriet skal sende regning til.

 

Ansøgning om medicintilskud/enkelttilskud, ml. 150 og 300 kr. inkl. moms afhængig af tidsforbrug, aftales individuelt.