Børnesår (impetigo)

Meget smitsomme sår, der skyldes bakterier (stafylokokker eller streptokokker).

Smitteforhold

Smitten overføres ved direkte berøring og via genstande. Bakterierne overføres fra sårene, så længe de væsker, og så længe der er skorper. Mange mennesker har bakterierne i næsen uden symptomer, og smitten kan komme herfra.

Symptomer

Sårene begynder oftest som en lille rød plet, der hurtigt udvikler sig til et væskende sår, der dækkes af gullige skorper. Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund.

Behandling

Børnesår kræver normalt lægebehandling.

Forholdsregler

Da små børn ikke har forståelse for renlighed og hele tiden vil berøre sårene, er der stor risiko for smitte i børneinstitutioner. Derfor må børnene ikke modtages i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selvom der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte. Børn i skolealderen kan bedre overholde renlighed, og må derfor modtages i skole og institution, hvis ikke sårene er meget udbredte.