Praktisk info

Tidsbestilling

Du kan bestille tid via denne hjemmeside. På denne måde undgår du en evt. telefonkø. Du kan også ringe til vores sekretærer alle dage mellem kl. 8.00-12.00 (pause ml. 10.00-10.15) samt kl. 12.45-13.30.

Det er vigtigt at du fortæller sekretæren, hvad du søger behandling for. På denne måde sikrer vi at der bliver afsat den rette mængde tid til din konsultation.

HUSK: Vi har erfaring for, at der max. er tid til 1-2 emner pr. konsultation for at give den bedste lægebehandling. Der kan ikke bestilles “dobbelt-tider”.

Lægen kan ikke kontaktes direkte, men sekretæren kan give lægen besked om at ringe tilbage til patienten.

 

Konsultationstider

Konsultationstider: Hverdage 07.45 – 12.00 samt 13.00-15.00. Mandag til kl. 16.30. Disse tider kræver tidsbestilling.

En almindelig konsultation varer max. 10-12 minutter. Det er vigtigt at indlede konsultationen med det problem, du søger behandling for, således at lægen kan disponere tiden herefter. Af hensyn til de øvrige patienter og ventetiden kan vi max. nå 1-2 emner pr. konsultation.

 

Åben konsultation

Alle dage kl. 8.00 – 8.15 kan du uden tidsbestilling møde ind med et akut opstået problem og få en kort konsultation hos en læge eller en sygeplejerske. Akutte problemer er sygdom, der er opstået inden for de seneste 24 timer eller alvorlig forværring af længerevarende sygdom. Der er mange patienter i dette tidsrum, og der er kun mulighed for at diskutere et enkelt akut problem pr. konsultation.
Oplys dit problem ved skranken, det afkorter ventetiden.

Det er her ikke muligt at ønske en bestemt læge, idet denne morgenfunktion varetages på skift af lægerne/sygeplejersken

 

Afbud

Bliver du forhindret i at møde til en aftalt konsultation, er det vigtigt, at du hurtigst muligt melder afbud på 75 62 51 00 eller via MinLæge app. På denne måde kan en anden få glæde af din tid.

Hvis man udebliver fra en aftalt tid 3 gange, synes vi ikke samarbejdet kan opretholdes, og vi vil opfordre patienten til at finde en anden læge. En udeblivelse fra en fast tid kunne have været brugt til en anden akut syg patient.
Derfor denne ordning.

 

Telefonkonsultation

Vi har telefontid hverdage kl. 8.00-13.30. Formiddagspause mellem 10.00-10.15. Frokostpause/konference mellem 12.-00-12:45, mandag dog 12.00-14.00 pga. ugentlige personalemøder. Tlf: 75 62 51 00.
Ved akut og uopsættelig brug for lægehjælp er det via akut telefonen på tlf 2169 7605 muligt at komme i kontakt til klinikken hele dagen kl 8.00-16.00

Telefontiden er til receptfornyelse, prøvesvar, tidsbestilling og råd ved sekretæren. Du kan ikke kontakte lægen direkte. Ved korte lægelige spørgsmål modtager lægerne besked om at ringe tilbage til dig i løbet af dagen.

Vil du undgå ventetid ved telefonen, kan du i stedet kontakte lægen skriftligt via denne hjemmeside. Du kan også få svar på prøver og undersøgelser ved at kontakte os via hjemmesiden, ligesom du kan forny recepter og bestille tid hos læger og personale.

 

Receptfornyelse

Du kan forny dine recepter via MinLæge (app) eller Medicinkortet (app).

Du kan forny dine recepter via denne hjemmeside – under menupunktet “Kontakt klinikken”. Ekspeditionstiden er op til 2 dage.

Alternativt kan du ringe på 75 62 51 00 i vores telefontid.

Ny ordination af medicin foregår i konsultationen. Ligeledes kræver receptfornyelse af stærkt smertestillende medicin, sove- eller nervemedicin en personlig konsultation.

 

Sygebesøg

Du har mulighed for at få sygebesøg, hvis du er sengeliggende eller af anden årsag er immobil og uden evne til at komme til praksis. Ifølge overenskomsten med Sygesikringen kan lægen ikke komme på sygebesøg , blot fordi det er mere bekvemt for patienten.

Vi ønsker at være tilgængelige for vores patienter, således at du hurtigt kan få en tid, når du har behov for det. Derfor har vi dagligt et tæt pakket program i praksis. Sygebesøg tager erfaringsmæssigt lang tid pga. transporten til patientens hjem og betyder, at patienter med aftalte tider må vente på, at lægen er retur i praksis.
Vi kører derfor kun på sygebesøg i begrænset omfang.

Speciallæge/Fysioterapi

Det kan være nødvendigt at henvise til videre behandling hos læger indenfor andre specialer eller til fysioterapeut. En vurdering af behovet herfor kræver sædvanligvis forudgående konsultation i klinikken.

For medlemmer af sygesikringsgruppe 1 er reglerne således, at den praktiserende læge skal foretage en lægelig vurdering af behovet herfor.

Medlemmer af sygesikringsgruppe 2 kan frit henvende sig til alle speciallæger uden henvisning fra en praktiserende læge.
Behandling hos fysioterapeut kræver altid lægehenvisning hvis der ønskes tilskud fra det offentlige.

 

Lægevagten

På hverdage efter kl. 16, i weekenden og på helligdage kan du kontakte lægevagten på tlf. 70 11 31 31.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk

 

Hvordan aflønnes lægen?

Den praktiserende læge er selvstændigt erhvervsdrivende. Praktiserende Lægers Organisation har indgået en aftale med Sygesikringen, således at befolkningen sikres den nødvendige lægehjælp på favorable økonomiske vilkår. Aftales indebærer, at de praktiserende læger er honoraraflønnede.

Det vil sige, at en konsultation honoreres med et fast beløb. Andre aftalte sundhedsmæssige ydelser honoreres ligeledes med et fast beløb. Herudover modtager lægen et mindre grundbeløb pr. tilmeldt patient.

Ud af de samlede honorarer afholder lægen selv samtlige udgifter til drift at klinikken. Dvs bl.a. husleje, telefon, bil, instrumenter, løn til personale, efteruddannelse, faglitteratur, IT, skatter og afgifter – kort sagt alle de udgifter, som ethvert andet firma har.

Alt andet lægearbejde end det som er aftalt med Sygesikringen, betales af den, som ønsker arbejdet udført – det er typisk den enkelte patient, forsikringsselskab, arbejdsgiver eller kommunen.

For den enkelte patient drejer det sig feks. om attester til kørekort, sygeeksamensattester mm.
Rådgivning og vaccination i forbindelse med udlandsrejser betales ligeledes af patienten